Tel: 094-678-1177, 063-382-1881

โรงเรียนเอกชนในเมืองพัทยา

private school in Pattaya

หากคุณกำลังวางแผนจะย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา แต่อาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของท่าน หมดห่วงเรื่องนี้ได้เลยค่ะ เรามีคำแนะนำดี ๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้แก่คุณ ในเมืองพัทยามีโรงเรียนคุณภาพชั้นนำอยู่หลายแห่ง มีหลักสูตรที่หลากหลายและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหลักสูตรไทยหรือจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ อย่างหลักสูตรการศึกษาระบบสหราชอาณาจักร หลักสูตรการศึกษาระบบอเมริกัน ซึ่งระบบการศึกษาแต่ละหลักสูตรและสภาพแวดล้อมโดยรวมนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาการที่ดีสำหรับบุตรหลานของคุณ ในปัจจุบันเมืองพัทยามีโรงเรียนนานาชาติอยู่ประมาณสี่สถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันต่างมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและเน้นความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุตรหลานของท่าน

 

โรงเรียนฟินิกซ์​วิทยา – เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และความสุข

โรงเรียนฟีนิกซ์​วิทยา มีระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานทางด้านภาษาและเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในทุก ๆ ด้านในช่วงวัยเด็กของบุตรหลานท่าน โรงเรียนฟีนิกซ์วิทยา เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 รับดูแลเด็กเล็ก ตั้งแต่เนอสเซอรี่ จนถึงชั้นประถม มีการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยเน้นความมีระเบียบวินัย ฝึกการพึงพาตนเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะช่วงวัยเด็กด้วยการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากโลกภายนอก ทางโรงเรียนฟีนิกซ์วิทยาใช้หลักสูตรจากเคมบริดจ์ ซึ่งหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM) ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และศิลปะ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรพิเศษ เช่น เรียนเต้นรำ ดนตรี เรียนวาดภาพ แกะสลัก เรียนทำอาหาร บัลเล่ต์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมเหล่านี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปีการศึกษา ที่นี่มีเด็กนักเรียนหลายสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ออสเตรเลีย, จีน, รัสเซีย, ไทย, เยอรมันและอังกฤษ โรงเรียนฟีนิกซ์วิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพอีกหนึ่งแห่งในเมืองพัทยาและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับคุณภาพ

 

โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา – ทีพีไอเอส โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์กลางเมืองพัทยาตะวันออก

โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา อยู่ไม่ไกลจากโครงการวิลล่า เอเชียติค ใช้เวลาขับรถประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ท่านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเปรียบเสมือนอีกหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรภาพ โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นตามหลักวิชาการของหลักสูตรการเรียนรู้การศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ มีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลและยังประยุกต์ให้ผสมผสานกับวัฒนธรรมเอเชีย พันธกิจของที่นี่คือ การคาดหวังและมุ่งเน้น เสริมสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่เด็กนักเรียน ช่วยให้พวกเขาได้บรรลุศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

ซึ่งมี 6 องค์ประกอบสำคัญ ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมและด้านความคิดของตัวบุคคล ให้เขาได้เติบโตและมีความเป็นผู้นำ สามารถพึงพาตนเองได้

ด้านวิชาการ – ในด้านของวิชาการทางโรงเรียนได้รวบรวมองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน

กิจกรรม – ทางโรงเรียนมีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย อย่างวิชาศิลปะ กีฬา ชมรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำและความเชื่อมั่นในตนเอง

การศึกษานอกห้องเรียน – การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้เด็ก ๆ รู้จักการพึ่งพาตนเอง เป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ

การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต – การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในช่วงวัยเด็ก ช่วยให้พวกเขารู้จักการอยู่ร่วมในสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม – การปลูกฝังบุตรหลานของท่านมีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

กาเป็นพลเมืองที่ดีและสังคมโลก – เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมและรู้จักการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

 

โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ – เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนรู้

โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษและระบบการศึกษาแบบองค์รวมที่มีมาตรฐานได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ทางโรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ ยังเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษาให้กับโรงเรียนฟีนิกซ์ วิทยา ตั้งอยู่ในเขตจอมเทียน

โรงเรียนนานาชาติคุณภาพ มอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่นี่มีเด็กนักเรียนหลายสัญชาติ หลากหลายวัฒนธรรม เสมือนประตูสู่โลกทัศน์ใบกว้าง ผสานความมีคุณธรรมและจริยธรรม เดอะ รีเจ้นท์ เปิดการศึกษามายาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 ด้วยแนวความคิดที่มีความมุ่งมั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพลักดันศักยภาพทางการศึกษา

“เดอะ รีเจ้นท์ เชื่อว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้”

“จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในช่วงวัยเด็ก ช่วยให้พวกเขาได้ไปถึงฝันที่ตั้งใจ ก้าวสู่โลกภายนอก เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ”

โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ ส่งมอบคุณภาพด้านการศึกษาระดับสากล เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าในประเทศไทย มีแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอังกฤษ มาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพัฒนาเด็ก ๆ อีกมากมาย ด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ฝึกให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกัน การใช้ชีวิตในสังคมและรู้จักฝึกวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

โรงเรียนนานาชาติชลบุรี (ISC) – การเตรียมพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิต ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โรงเรียนนานาชาติเล็ก ๆ ประจำเมืองชลบุรี เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปีพ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและแนวความคิดจากเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เด็ก ๆ ก้าวไปสู่สังคม เปิดโลกทัศน์ของพวกเขาด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม โรงเรียนนานาชาติชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ มิตรภาพที่ดีของกลุ่มนักเรียน ครอบครัว นั่นจึงเป็นจุดประสงค์หลัก ๆ ของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแบ่งปันความรู้ แนวคิด ความรู้สึก องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีขีดจำกัดทางด้านความคิด ทางโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ การสื่อสารที่เปิดกว้าง รู้จักสร้างสุขนิสัยที่ดี

เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ๆ หลากหลายสัญชาติของเขา ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา แนวความคิดและอื่น ๆ ซึ่งพวกเขาจะซึมซับความรู้รอบตัวเอง รวมทั้งจากสื่อสำหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง

โรงเรียนนานาชาติ (ISC) มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตของตนเองในโลกใบกว้าง

 

เลือกโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

บุตรหลานของท่าน เมื่ออยู่ในช่วงวัยเด็ก เขาจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่าง ๆ ในอนาคต การส่งเสริมให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดี ได้สานฝันในสิ่งที่ตนชอบ อย่างเช่น การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ การมีความคิดสร้างสรรค์และอื่น ๆ ซึ่งการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาให้กับบุตรหลานของท่าน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพวกเขา โรงเรียนฟีนิกซ์วิทยา ที่สถานศึกษาคุณภาพ เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โรงเรียนนานาชาติ รีเจ้นท์ เปรียบเสมือนห้องเรียนที่จะเปิดโลกกว้างให้กับเด็ก ๆ เช่นเดียวกับ โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนาที่ส่งมอบความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวและมิตรภาพที่ดี ส่วนโรงเรียนนานาชาติชลบุรี ช่วยสร้างความแตกต่าง เรียนรู้จากความหลากหลายของวัฒนธรรม

การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการในช่วงวัยเด็กของพวกเขา